voor wie?

Voor professionals die
behoefte hebben aan reflectie op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
via inzicht en gevoel willen komen tot gewenst (werk-)gedrag
tijdelijk een klankbord en handvatten nodig hebben om op eigen kracht verder te kunnen. 
Voor mensen die het gevoel hebben meer te overleven dan te leven. Het perspectief is dat ze meer innerlijke rust krijgen, zelfs in hectische of dynamische omstandigheden.
Dankzij herstel van natuurlijke eigenheid maken keuzes die goed doen. Signaleren tijdig grenzen en leren die constructief te hanteren. Ze onderkennen en verwerken hun klachten of problemen, trouw aan zichzelf. Dit draagt bij hun aan persoonlijke vitaliteit en zingeving.

Aanleiding kan zijn  

  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • hardnekkige overlevingspatronen waar je afscheid van wilt nemen
  • oud zeer dat aandacht vraagt of klachten geeft alsnog verwerken
  • werkdruk, chronische vermoeidheid, overspanning of burn-out
  • communicatie- en relatieproblemen
  • nieuwe levensfase; omgaan met verlies en verlangen