contact

Oriënterend gesprek
Je bent welkom voor een kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek dat via de telefoon of via beeldbellen plaatsvindt. Je kunt dan laagdrempelig kennismaken om in te schatten of je aan het goede adres bent. Ik hoor graag in grote lijnen wat voor jou de aanleiding is om contact op te nemen en waar ik je mogelijk mee van dienst kan zijn. Dan kan ik je ook teruggeven of het zinvol is om wel of niet een intakegesprek te plannen.

Intakegesprek
Na het orienterend gesprek wordt -als je dat wenst- een intakegesprek gepland van een tot anderhalf uur. Hiervoor geldt het basistarief per sessie van een uur. De aanleiding voor begeleiding, je behoeften, hulpvraag en persoonlijke achtergrond staan centraal tijdens dit gesprek. Deze verkennende inventarisatie vormt de basis voor verdere professionele ondersteuning. Soms nemen we weer afscheid omdat andere dienstverlening nu meer op zijn plaats lijkt. Of omdat het intakegesprek al voldoende richtinggevend was.

Begeleidingstraject
De begeleidingstrajecten bestaan uit individuele sessies van een uur. Na het intakegesprek volgen drie -meestal tweewekelijkse -introductiesessies. Op het eind van de vierde sessie (inclusief intakegesprek) evalueren we samen. Als we dit allebei zinvol achten worden praktische en inhoudelijke afspraken gemaakt voor het vervolg. De duur van de begeleiding varieert afhankelijk van je klacht, vraag en behoefte. Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig. Afstemming met huisarts, bedrijfsarts, leidinggevende of andere behandelaars kan wenselijk zijn. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in afstemming en na instemming. Vertrouwelijkheid wordt ten alle tijde gegarandeerd.
Natuurlijk worden alle RIVM-richtlijnen gevolgd die corona-besmetting moeten voorkomen.

Kan ik je mogelijk helpen?
Je bent welkom om me een bericht te sturen.
Ik neem binnen twee werkdagen telefonisch contact met je op voor verdere afstemming.

Jozien Wijnakker

Omval 142 | 1096 HX Amsterdam

0612654494

contact@jozienwijnakker.nl