contact

Oriënterend gesprek
Je bent welkom voor een kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek dat via de telefoon of via beeldbellen plaatsvindt. Je kunt dan laagdrempelig kennismaken om in te schatten of je bij OmvalConsult aan het goede adres bent. Ik hoor graag in grote lijnen wat voor jou de aanleiding is om contact op te nemen en waar ik je mogelijk mee van dienst kan zijn. Dan kan ik je ook teruggeven of het zinvol is om wel of niet een intakegesprek te plannen.

Eenmalig klankbord-gesprek
Als je behoefte hebt om je levensloop of loopbaan eens goed onder de loep te nemen dan ben je welkom voor een eenmalig klankbord-gesprek. Vooraf stemmen we via de telefoon af wat je graag op de agenda hebt. Zo’n consult duurt anderhalf tot twee uur. Als je wilt stuur je me per email aanvullende informatie zodat feitelijkheden die je van belang acht al uitgewisseld zijn.
Door mijn ervaring kan ik via het stellen van gerichte vragen gidsen naar je eigen antwoorden te vinden. Een nieuwe koersbepaling, die meestal niet vanuit je brein komt, maar vanuit je eigen wijze lijf.

Intakegesprek
Na het orienterend gesprek wordt -als je dat wenst- een intakegesprek gepland van een tot anderhalf uur. Hiervoor geldt het basistarief per sessie van een uur. De aanleiding voor begeleiding, je behoeften, hulpvraag en persoonlijke achtergrond staan centraal tijdens dit gesprek. Deze verkennende inventarisatie vormt de basis voor verdere professionele ondersteuning. Soms nemen we weer afscheid omdat andere dienstverlening nu meer op zijn plaats lijkt. Of omdat het intakegesprek al voldoende richtinggevend was.

Begeleidingstraject
De begeleidingstrajecten bestaan uit individuele sessies van een tot anderhalf uur. Na het intakegesprek volgen drie -meestal tweewekelijkse -introductiesessies. Op het eind van de vierde sessie (inclusief intakegesprek) evalueren we samen. Als we dit allebei zinvol achten worden praktische en inhoudelijke afspraken gemaakt voor het vervolg. De duur van de begeleiding varieert afhankelijk van je klacht, vraag en behoefte. Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig. Afstemming met huisarts, bedrijfsarts, leidinggevende of andere behandelaars kan wenselijk zijn. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in afstemming en na instemming. Vertrouwelijkheid wordt ten alle tijde gegarandeerd. En natuurlijk worden alle RIVM-richtlijnen gevolgd die corona-besmetting moeten voorkomen.

Kan ik je mogelijk helpen?
Je bent welkom om me een bericht te sturen.
Ik neem binnen twee werkdagen telefonisch contact met je op voor verdere afstemming.


OmvalConsult, Omval 142, 1096 HX Amsterdam

contact@jozienwijnakker.nl

0612654494